post-image
20
sep
17:00

DELAVNICA: Konverzacija v slovenščini za tujce (Slovene Conversation Workshop)

TeČAJnicA

Na delavnici se boste v majhni skupini vživeli v resnične življenjske situacije in se pogovarjali v slovenščini.

Delavnica konverzacije je dobra za:
- širjenje besedišča,
- utrjevanje znanja slovenščine,
- premagovanje strahu ali treme pred govorjenjem,
- bolj tekoče govorjenje v slovenščini ter
- učenje slovenščine na zanimiv in zabaven način.

Kdaj: v petek, 20. septembra, od 17.00 do 18.30.
Kje: TeČAJnicA, Obrtniška ulica 30, Koper.
Cena:
12 eur – udeleženci TeČAJnicA tečajev
15 eur – ostali
Obvezne prijave na tecajnica.koper@gmail.com do četrtka do 10.00.
Število udeležencev je omejeno na 5. Ni primerno za začetnike.

**
In the workshop, you will experience real life situations and talk in Slovenian in a small group.

Conversation Workshop is good for:
- developing of vocabulary,
- improvement of knowledge of Slovenian,
- overcoming fear or anxiety of speaking,
- more fluent speaking in Slovenian,
- and learning Slovenian in an interesting and fun way.

When: Friday, September 20, 5:00 pm to 6:30 pm.
Where: TeČAJnicA, Obrtniška ulica 30, Koper.
Price:
12 euro - participants of the TeČAJnicA courses
15 euro - others
Required applications to tecajnica.koper@gmail.com by Thursday until 10.00.
The number of participants is limited to 5. Not suitable for beginners.

Sorodni dogodki

Ni sorodnih dogodkov