post-image
10
nov
17:00

Koncert Komornega zbora Ipavska z Damjano Vončina

Kulturni dom Korte

Kulturno društvo Korte v sodelovanju z OI JSKD Izola pripravlja vrhunski zborovski dogodek v počastitev 220. obletnice posvetitve prenovljene in povečane župnijske cerkve in 200. obletnice prve slovenske šole v Istri. V programu uvodoma prisotne pevsko pozdravijo pevke ŽPZ KD Korte pod vodstvom Barbare Barać, sledi Komorni zbor Ipavska pod vodstvom Damjane Vončina, ki se predstavi z izbranim koncertnim programom ljudskih pesmi za mešani zbor.

Sorodni dogodki

Ni sorodnih dogodkov