Organizatorji so bili z izvedbo in obiskanostjo festivala zadovoljni. Njihov namen je bil predvsem  v povečanju otroške filmske projekcije ter filmski vzgoji za najmlajše, festival pa je bil namenjen otrokom od četrtega do 15. leta.